NYOSZ kártya rendelés

Kedves Nyugdíjas Társunk! Mielőtt elküldené NYOSZ-kártya igénylését, kérjük, olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót*.

Igénylőlap

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Olvasó!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása, mind az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben teljesen önkéntes, és a Nyugdíjasok Országos Szövetsége (székhely: 1074 Budapest, Szövetség u. 9., képviselő: Némethné Jankovics Györgyi, a továbbiakban Adatkezelő) által végzett adatkezelések jogalapja – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – az Ön tájékozott hozzájárulása.

Az adatkezelés fő célja az Adatkezelő által létrehozandó elektronikus tagdíjnyilvántartási rendszer, a NYOSZ-nyugdíjas kedvezmény kártya rendszer kiépítése, kommunikáció, az adatkezelő által szervezett programokban történő részvétellel kapcsolatos adminisztráció, piackutatás és kapcsolattartás, illetve kedvezmények, nyeremények juttatása.

Tájékoztatjuk, hogy Önnek az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, az nyosz@enternet e-mail címen az Adatkezelőnél bármikor lehetősége van

  1. hozzájárulását visszavonni;
  2. hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni;
  3. személyes adatai kezelése ellen a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) által meghatározott esetekben tiltakozni;
  4. tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
  5. adatainak helyesbítését, módosítását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését kérni; és
  6. követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni fordulhat az Adatkezelővel szemben.

Az Ön által az Adatkezelő részére önkéntesen megadott személyes adatokat az Adatkezelőaz Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Adattovábbítás
Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az adatfeldolgozási célú adattovábbítás, továbbá a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével, csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személyek részére. Az adatokat az Adatkezelő munkavállalóin, megbízottjain, teljesítési segédjein, ill. adatfeldolgozóin kívül az Ön hozzájárulása hiányában mások nem ismerhetik meg.

Az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő egy számítógépes adatbázisban fogja kezelni, és időről-időre megkeresheti Önt az adatbázisban kezelt adatok naprakészségének biztosítása céljából.
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés minden tekintetben megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak és az egyéb speciális adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek.

  1. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELNI KÍVÁNT ADATOK

Az Adatkezelő, az Ön internetes regisztrációját követően, az alábbi adatokat kívánja kezelni Önről az Ön hozzájárulása alapján:

  1. név; 2. cím; 3. e-mail; 4. telefonszám;

2. AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA

2.1. Az Adatkezelő az alábbi módon kezeli az Ön hozzájárulása esetén az Ön által megadott személyes adatokat:

  1. az Ön e-mail címére az Adatkezelő elektronikus úton termék- és programajánlókat, és egyéb ismeretterjesztő, tájékoztató információkat küldhet;
  2. az Adatkezelő az adatok tárolása és feldolgozása során alvállalkozót vehet igénybe és fenti adatait az általa megbízott mindenkori adatfeldolgozó társaság részére rendelkezésre bocsátja, azaz adattovábbítást végez;

Tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozó mindenkori személyéről az Adatkezelő az Ön megkeresésére e-mailben, telefonon vagy postai úton ad tájékoztatást.